Drzewo
Przepiękne, stare, ponad 200-letnie drzewo rosnące w Novosadskim Parku Kamieniczkim. Mocne, twardo wrośnięte w ziemię, skąd czerpie pokarm, energię, a jednocześnie wyciągające ramiona ku niebu, gdzie dotyka marzeń…

Reklamy